Natiivimainonta affliate-markkinoinnissa

7 March • Uncategorized

Natiivimainos on käsite, joka on erityisesti ollut markkinointialan ihmisten huulilla parin viime vuoden aikana. Kyseessä on markkinoinnin tapa, jossa mainonta ei erotu voimakkaasti muusta sisällöstä, vaan sulautuu osaksi sitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mainosbannerin muotoilu on mahdollisimman lähellä sivuston muuta sisältöä, jolloin kävijä kokee mainoksen luonnollisena osana sisältöä, eikä koe sitä häiritseväksi. Parhaimmillaan mainos ja sivun muu sisältö jopa täydentävät toisiaan, mikä nostaa mainoksen klikkaamisen todennäköisyyttä.

Ehkä tunnetuin esimerkki natiivimainonnasta on maksetut hakutulokset Googlessa ja muissa hakukoneissa. Nämä linkit päätyvät aina hakutuloksissa sivun ylälaitaan, mutta ovat ulkonäöltään lähes identtisiä normaalien hakuosumien kanssa. Kritiikkiä tällaista mainontaa kohtaan on tietysti esitetty, sillä kokemattomat hakukoneiden käyttäjät eivät välttämättä osaa erottaa toisistaan maksettuja ja normaaleja hakutuloksia, eivätkä siis välttämättä löydä ainakaan nopeasti etsimäänsä. Mainostaja voi myös ”huijata” internetin käyttäjää luulemaan, että kyseessä on esimerkiksi autenttinen uutissisältö, vaikka todellisuudessa se olisi mainostuksellista sisältöä. Ainakin tällä hetkellä esimerkiksi Google kuitenkin erottelee sponsoroidut linkit tietyn otsakkeen alle. Monet eivät tule ajatelleeksi, että myös Youtube ja Facebook sulauttavat mainoksia varsin mutkattomasti osaksi muuta palvelun muuta sisältöä.

Kuinka tehokasta natiivimainonta sitten on? New Yorkilainen IPG Media Lab teki hiljattain tutkimuksen, johon haastateltiin 4770 kuluttajaa, minkä lisäksi silmänliiketutkimuksella seurattiin 200 kuluttajan verkkosivujen katseluja. Tutkimus osoitti että:

  • Kuluttajat huomioivat natiivimainokset 52 % useammin kuin esimerkiksi perinteiset mainosbannerit
  • Natiivimainonta kasvatti kuluttajien ostohalukkuutta 18 % enemmän kuin perinteinen mainos
  • 32 % kuluttajista voisi ajatella jakavansa natiivimainoksen ystävilleen tai perheelleen. Perinteisten mainosbannerien kohdalla luku oli vain 18 %

Miten siis kannattaisi käyttää natiivimainontaa osana affliate-markkinointia? Tässä muutamia vihjeitä:

  1. Käytä tekstilinkkejä perinteisten bannerien sijasta
  2. Lisää upotettuja linkkejä tarkoin harkitulla tekstillä sivun yläosaan, yläpalkkiin jne.
  3. Markkinoi ainoastaan tuotteita, jotka liittyvät sivun sisältöön, ja ovat siten merkityksellisiä lukijalle

Related Posts: